gelijk aan den Heere;:
Namelijk Jezus Christus, gelijk uitgedrukt wordt, Ef. 6:5. De reden hiervan is omdat de man Christus' beeld draagt in het regeren van de vrouw; 1 Cor. 11:3,7.