zegt Hij::
Sommigen nemen dit voor de woorden des apostels, die door den Geest van Christus gedreven zijnde, alzo spreekt, gelijk de profeten doorgaans betuigen: Zo spreekt de Heere, namelijk door mij tot u. Anderen nemen het voor een verhaal van woorden uit de profeten, die Paulus samen voegt en verklaart. Zie Jes. 9:1, en Jes. 26:19, en Jes. 60:1; waarin de somma van de bekering des mensen is begrepen.