van het licht:
Of, bestraft zijnde, worden van het licht geopenbaard.