bestraft:
Namelijk altijd door uw Christelijken wandel, en door Gods Woord, wanneer zulks met vruccht kan geschieden. Zie 1 Cor. 14:24. Anders zegt ook Christus dat zulke paarlen voor varkens niet moeten gestrooid worden; Matth. 7:6.