onvruchtbare:
Dat is, die niet alleen geen goede vruchten, maar niets dan kwade vruchten voortbrengen.