de vrucht:
Dat is, werking; of, hetgeen de Heilige Geest voortbrengt.