navolgers Gods,:
Namelijk in het vergeven van elkanders gebreken en misdaden, gelijk in Ef. 4:32 uitgedrukt wordt.