door hun handen.:
Dat is, door het middel en den dienst van hen.