aan het Woord Zijner:
Dat is, het Evangelie, in hetwelk de genade Gods wordt verkondigd en aangeboden.