de deur des:
Dat is, dat niet alleen het uiterlijk woord en de wondertekenen, maar dat ook de werking des Heiligen Geestes hun was medegedeeld, om tot het geloof in Christus gebracht te worden; 1 Cor. 16:9; 2 Cor. 2:12; Openb. 3:8.