der genade Gods:
Namelijk door vasten, bidden en oplegging der handen; Hand. 13:2,3.