Perge het Woord:
Dit was de hoofdstad van Pamfylië; Hand. 13:13.