vele discipelen:
Of, geleerd, of onderwezen hadden. Zie ook Matth. 28:19.