Grieken, geloofde.:
Namelijk die God vreesden en de synagogen der Joden hanteerden; gelijk Hand. 13:42,43 te zien is.