omringd hadden,:
Namelijk òf om hem te begraven, òf om hem te verlossen van het verder geweld der vervolgers.