Antiochie en:
Namelijk in Pisidië gelegen, waarvan gesproken is Hand. 13:14.