niet onbetuigd:
Namelijk ook zelfs bij de heidenen, wien Hij zijn woord niet heeft gegeven; Ps. 147:19,20.