in hun wegen;:
Dat is, in de wijze van doen, die zij zichzelven buiten en tegen het Woord Gods hebben verzonnen.