ijdele dingen:
Dat is, afgoden, die niets zijn in zichzelven, 1 Cor. 8:4, en geen goden, hoewel zij hen daarvoor hielden.