kransen:
Namelijk met welke de heidenen de beesten versierden, die zij hunnen afgoden offerden.