te zamen gingen:
Of, tegelijk; of op gelijke wijze; gelijk tevoren; Hand. 13:14.