die voor hun:
Dat is, wiens tempel, beeld, of altaar, buiten hunne stad of in de voorstad stond.