geloof had om:
Hetwelk hij schijnt ontvangen te hebben uit de predikatie van Paulus, en de wonderbaarlijke genezingen van anderen. Paulus heeft in hem gezien, òf door goddelijke ingeving, òf door enige tekenen, die hij daarvan in hem bespeurde.