ziende, dat hij:
Namelijk Paulus, dat hij, namelijk de kreupele.