naar de steden van:
Dat is, naar de andere steden van Lycaonië, dieper in het land. Want ook Iconium was ene stad in Lycaonië.