de apostelen.:
Namelijk Paulus en Barnabas, Hand. 14:14, die ook van Christus tot apostelen geroepen waren, gelijk de andere twaalf. Zie 1 Cor. 9:5,6.