een licht scheen:
Namelijk van de blinkende gestalte des engels, gelijk Matth. 28:3, en Luk. 2:9.