vier wachten,:
Grieks vier vieringen van krijgsknechten; dat is, zestien krijgsknechten; want elke sentinelle of wacht bij de Romeinen bestond uit vier soldaten van een vaandel, waarvan daar vier tot bewaring des apostels geordineerd zijn, om op de vier nachtwachten de wacht bij beurten te houden.