wies, en:
Namelijk deze tiran en vervolger der gemeente nu door Gods oordeel weggenomen zijnde.