dat hij Gode:
Dat is, dat hij zulke goddelijke eer aannam, zonder die van zich te keren tot God, die haar alleen toekwam; gelijk de apostelen in zulk geval gedaan hebben, Hand. 10:26, en Hand. 14:14, en de engel, Openb. 19:10, en Openb. 22:9.