op een gezetten:
Dit was de tweede dag van de schouwspelen, gelijk Josefus getuigt, Antiq. lib. 19, cap. 7, die aldaar ook den ellendigen dood van dezen Herodes Agrippa verhaalt.