die des konings:
Grieks die over des konings slaapkamer was.