had in den zin:
Of, was zeer vergramd tegen de Tyriërs en Sidoniërs.