hield zich aldaar.:
Namelijk een zekeren tijd, om aldaar ter ere van den keizer Claudius enige schouwspelen aan te stellen, tot welke een grote menigte van de voornaamste Joden bijeenkwam; Josefus Antiq. lib. 19, cap. 7. Van dit Cesarea zie Hand. 10:1.