weggeleid zouden:
Namelijk òf in de gevangenis, òf om met den dood gestraft te worden, gelijk dit woord ook somtijds betekent.