luisteren,:
Namelijk wie het was, die bij nacht klopte om degenen, die in het huis vergaderd waren, intijds te waarschuwen, zo er onraad geweest ware.