Markus, alwaar:
Deze is dezelfde, die met den apostel Paulus en Barnabas daarna vertrokken is, Hand. 12:25, en die het Evangelie geschreven heeft, zo sommigen menen.