tot zichzelven:
Dat is, nu verstaande dat het geen gezicht was, maar een daadwerkelijke geschiedenis en verlossing.