een gezicht zag.:
Dat is, dat hem dit in een gezicht alzo docht te geschieden, niet dat het inderdaad geschiedde.