weet de zaak,:
Namelijk door geruchten en getuigenissen dergenen, die het gehoord en gezien hebben; Matth. 4:24.