om Zijns Naams:
Dat is, om de zaak en leer van Christus.