waardig geacht:
Namelijk van God, die hun uit genade deze eer en waardigheid gegeven had; Filipp. 1:29.