geselden, zij:
Grieks sloegen; namelijk met roeden of geselen. Dit was hun van Christus voorzegd, Matth. 10:17, en Matth. 23:34; hetzelfde is ook aan Paulus gedaan, 2 Cor. 11:24.