uit God is,:
Dat is, uit goddelijk gezag en bevel aangesteld.