uit mensen is,:
Dat is, van mensen en uit menselijk gezag aangenomen; Matth. 21:25.