Houdt af van:
Namelijk dat gij hun geen kwaad meer doet.