wat was, dien:
Dat is, wat groots, gelijk Hand. 8:9.