voor deze dagen:
Dat is, vóór dezen tijd; want het was al enige jaren geleden.