van deze woorden;:
Dat is, van deze zaken. Hebreën, Luk. 1:37; Hand. 10:37.