opgewekt, Welken:
Namelijk uit de doden. Of, gesteld en gezonden tot een Zaligmaker; Hand. 13:23.